Margarita ja lapsed laulustuudio laulutunnid toimuvad erinevates vanuserühmades Keila lasteaias Rukkilill teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.00 ja 17.00. Laulustuudio hooaeg kestab septembrist kuni aprillini.

  • Tegevus laulustuudios püüab äratada vaimustust huvi muusika vastu ning tunda rõõmu musitseerimisest.

  • Laulutund koosneb erinevatest osadest. Selleks, et koolieelses eas lapsi õpetada peab tegevus olema näitlik ja atraktiivne, kasutan visualiseerimiseks erinevaid vahendeid – õpetusprotsess toimub läbi mängu, liikumise ja saatepillide kasutamise.

  •  Olen oma töös kogenud, kuidas järjepidev ja regulaarne muusikaline tegevus, mis on seotud laulmise ja hingamisega, aitab jõudsalt areneda lapse kõnel, diktsioonil, helikõrguse ja rütmi tajumisel. Kõige olulisem on õpetada last oma häält juhtima. 

  • Lastelaulude laulmisel on oluline osa sõnavara täiendamisel, kuna need on sageli loodud parimate Eesti lastekirjanike tekstidele. Läbi laulude õpime tundma ka erinevaid maid, rahvaid, aastaaegu, nädalapäevi jne.

 

Close Menu